Logo
Hiện nay có rất nhiều Website lừa đảo, anh em chú ý chỉ chơi trên ZALO.VIN , không nên thử các web khác tránh mất tiền oan. CHẴN LẺ ZALO SỐ 1 VIỆT NAM.

Hệ Thống Mini Game Zalopay Tự Động Siêu Ngon

Uy Tín, giao dịch tự động 24/7

LÔ ĐỀ MIỀN BẮC

CÁCH CHƠI
- Chẵn lẻ 2 là một game tính kết quả bằng 1 số cuối mã giao dịch.

- Cách chơi vô cùng đơn giản:

- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản:

Số điện thoại Tối thiểu Tối đa
0565680691 11.6M / 40.0M 30,000 VNĐ 5,000,099 VNĐ
0564997477 14.7M / 40.0M 30,000 VNĐ 5,000,099 VNĐ
0564310473 11.8M / 40.0M 30,000 VNĐ 5,000,099 VNĐ
0562654032 11.3M / 40.0M 50,000 VNĐ 5,000,099 VNĐ
0562394911 28.4M / 40.0M 50,000 VNĐ 5,000,099 VNĐ

KHÔNG CẦN GHI NỘI DUNG
VD: Bạn đặt Chẵn 2 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50022 (22 là MÃ)
VD: Bạn đặt Lẻ 2 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50021 (21 là MÃ)
.....

Mã Game 1 Số cuối Tỉ lệ
22 0 - 2 - 4 - 6 - 8 x1.92
21 1 - 3 - 5 - 7 - 9 x1.92

TIỀN THẮNG = TIỀN CƯỢC x 1.92

- Chẵn lẻ là một game tính kết quả bằng 1 số cuối mã giao dịch.

- Cách chơi vô cùng đơn giản:

- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản:

Số điện thoại Tối thiểu Tối đa
0565680691 11.6M / 40.0M 30,000 VNĐ 5,000,099 VNĐ
0564997477 14.7M / 40.0M 30,000 VNĐ 5,000,099 VNĐ
0564310473 11.8M / 40.0M 30,000 VNĐ 5,000,099 VNĐ
0562654032 11.3M / 40.0M 50,000 VNĐ 5,000,099 VNĐ
0562394911 28.4M / 40.0M 50,000 VNĐ 5,000,099 VNĐ

KHÔNG CẦN GHI NỘI DUNG
VD: Bạn đặt Chẵn 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50012 (12 là MÃ)
VD: Bạn đặt Lẻ 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50011 (11 là MÃ)
.....

Mã Game 1 Số cuối Tỉ lệ
12 2 - 4 - 6 - 8 x2.4
11 1 - 3 - 5 - 7 x2.4

TIỀN THẮNG = TIỀN CƯỢC x 2.4

- Tài Xỉu 2 là một game tính kết quả bằng 1 số cuối mã giao dịch.

- Cách chơi vô cùng đơn giản:

- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản:

Số điện thoại Tối thiểu Tối đa
0565680691 11.6M / 40.0M 30,000 VNĐ 5,000,099 VNĐ
0564997477 14.7M / 40.0M 30,000 VNĐ 5,000,099 VNĐ
0564310473 11.8M / 40.0M 30,000 VNĐ 5,000,099 VNĐ
0562654032 11.3M / 40.0M 50,000 VNĐ 5,000,099 VNĐ
0562394911 28.4M / 40.0M 50,000 VNĐ 5,000,099 VNĐ

KHÔNG CẦN GHI NỘI DUNG
VD: Bạn đặt Tài 2 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50023 (23 là MÃ)
VD: Bạn đặt Xỉu 2 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50024 (24 là MÃ)
.....

Mã Game 1 Số cuối Tỉ lệ
23 0 - 3 - 4 - 7 - 8 x1.9
24 1 - 2 - 5 - 6 - 9 x1.9

TIỀN THẮNG = TIỀN CƯỢC x 1.9

- Tài Xỉu là một game tính kết quả bằng 1 số cuối mã giao dịch.

- Cách chơi vô cùng đơn giản:

- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản:

Số điện thoại Tối thiểu Tối đa
0565680691 11.6M / 40.0M 30,000 VNĐ 5,000,099 VNĐ
0564997477 14.7M / 40.0M 30,000 VNĐ 5,000,099 VNĐ
0564310473 11.8M / 40.0M 30,000 VNĐ 5,000,099 VNĐ
0562654032 11.3M / 40.0M 50,000 VNĐ 5,000,099 VNĐ
0562394911 28.4M / 40.0M 50,000 VNĐ 5,000,099 VNĐ

KHÔNG CẦN GHI NỘI DUNG
VD: Bạn đặt Tài 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50014 (14 là MÃ)
VD: Bạn đặt Xỉu 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50013 (13 là MÃ)
.....

Mã Game 1 Số cuối Tỉ lệ
14 3 - 4 - 7 - 8 x2.35
13 1 - 2 - 5 - 6 x2.35

TIỀN THẮNG = TIỀN CƯỢC x 2.35

- 1 Phần 3 là một game tính kết quả bằng 1 số cuối mã giao dịch.

- Cách chơi vô cùng đơn giản:

- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản:

Số điện thoại Tối thiểu Tối đa
0565680691 11.6M / 40.0M 30,000 VNĐ 5,000,099 VNĐ
0564997477 14.7M / 40.0M 30,000 VNĐ 5,000,099 VNĐ
0564310473 11.8M / 40.0M 30,000 VNĐ 5,000,099 VNĐ
0562654032 11.3M / 40.0M 50,000 VNĐ 5,000,099 VNĐ
0562394911 28.4M / 40.0M 50,000 VNĐ 5,000,099 VNĐ

KHÔNG CẦN GHI NỘI DUNG
VD: Bạn đặt N1 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50042 (42 là MÃ)
VD: Bạn đặt N2 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50043 (43 là MÃ)
VD: Bạn đặt N3 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50044 (44 là MÃ)
.....

Mã Game 1 Số cuối Tỉ lệ
41 0 x2.9
42 1 - 3 - 8 x2.9
43 2 - 5 - 7 x2.9
44 4 - 6 - 9 x2.9
- Nếu mã giao dịch có số cuối trùng với 1 trong 3 số đã chọn, bạn sẽ húp.

TIỀN THẮNG = TIỀN CƯỢC x 2.9

- Hiệu là một game tính kết quả bằng hiệu 2 số cuối mã giao dịch

- Cách chơi vô cùng đơn giản:

- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản:

Số điện thoại Tối thiểu Tối đa
0565680691 11.6M / 40.0M 30,000 VNĐ 5,000,099 VNĐ
0564997477 14.7M / 40.0M 30,000 VNĐ 5,000,099 VNĐ
0564310473 11.8M / 40.0M 30,000 VNĐ 5,000,099 VNĐ
0562654032 11.3M / 40.0M 50,000 VNĐ 5,000,099 VNĐ
0562394911 28.4M / 40.0M 50,000 VNĐ 5,000,099 VNĐ

KHÔNG CẦN GHI NỘI DUNG
VD: Bạn đặt H3 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50045 (45 là MÃ)
.....

Mã Game Hiệu 2 Số cuối bằng Tỉ lệ
45 9 x5
45 7 x4
45 5 x3
45 3 x2

TIỀN THẮNG = TIỀN CƯỢC x 2|3|4|5

- là một game tính kết quả bằng 2 số cuối mã giao dịch

- Cách chơi vô cùng đơn giản:

- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản:

Số điện thoại Tối thiểu Tối đa
0565680691 11.6M / 40.0M 30,000 VNĐ 5,000,099 VNĐ
0564997477 14.7M / 40.0M 30,000 VNĐ 5,000,099 VNĐ
0564310473 11.8M / 40.0M 30,000 VNĐ 5,000,099 VNĐ
0562654032 11.3M / 40.0M 50,000 VNĐ 5,000,099 VNĐ
0562394911 28.4M / 40.0M 50,000 VNĐ 5,000,099 VNĐ

KHÔNG CẦN GHI NỘI DUNG
VD: Bạn đặt LO 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50026 (26 là MÃ)
.....

Mã Game 2 Số cuối Tỉ lệ
26 01 - 03 - 12 - 19 - 23 - 24 - 30 - 33 - 39 - 48 - 54 - 55 - 60 - 61 - 71 - 77 - 81 - 82 - 83 - 67 - 88 - 76 - 64 - 79 - 29 - 99 x2
- Nếu mã giao dịch có 2 số cuối trùng với 1 trong các số trên, bạn sẽ húp.

TIỀN THẮNG = TIỀN CƯỢC x 2

- Xiên là một game tính kết quả bằng 1 số cuối mã giao dịch.

- Cách chơi vô cùng đơn giản:

- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản:

Số điện thoại Tối thiểu Tối đa
0565680691 11.6M / 40.0M 30,000 VNĐ 5,000,099 VNĐ
0564997477 14.7M / 40.0M 30,000 VNĐ 5,000,099 VNĐ
0564310473 11.8M / 40.0M 30,000 VNĐ 5,000,099 VNĐ
0562654032 11.3M / 40.0M 50,000 VNĐ 5,000,099 VNĐ
0562394911 28.4M / 40.0M 50,000 VNĐ 5,000,099 VNĐ

KHÔNG CẦN GHI NỘI DUNG
VD: Bạn đặt CX 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50060 (60 là MÃ)
VD: Bạn đặt LT 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50061 (61 là MÃ)
VD: Bạn đặt CT 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50062 (62 là MÃ)
VD: Bạn đặt LX 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50063 (63 là MÃ)
.....

Mã Game Các số cuối Tỉ lệ
60 0 2 4 x2
61 5 7 9 x2
62 6 8 x2
63 1 3 x2
- Nếu mã giao dịch có số cuối trùng với 1 trong các số trên, bạn sẽ húp.

TIỀN THẮNG = TIỀN CƯỢC x 2

- Đoán số là một game tính kết quả bằng 1 số cuối mã giao dịch.

- Cách chơi vô cùng đơn giản:

- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản:

Số điện thoại Tối thiểu Tối đa
0565680691 11.6M / 40.0M 30,000 VNĐ 5,000,099 VNĐ
0564997477 14.7M / 40.0M 30,000 VNĐ 5,000,099 VNĐ
0564310473 11.8M / 40.0M 30,000 VNĐ 5,000,099 VNĐ
0562654032 11.3M / 40.0M 50,000 VNĐ 5,000,099 VNĐ
0562394911 28.4M / 40.0M 50,000 VNĐ 5,000,099 VNĐ

KHÔNG CẦN GHI NỘI DUNG
VD: Bạn đặt D0 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50070 (7 là MÃ)
VD: Bạn đặt D1 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50071 (7 là MÃ)
VD: Bạn đặt D2 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50072 (7 là MÃ)
.....

Mã Game Số cuối Tỉ lệ
70 0 x5
71 1 x5
72 2 x5
73 3 x5
74 4 x5
75 5 x5
76 6 x5
77 7 x5
78 8 x5
79 9 x5
- Nếu mã giao dịch có số cuối trùng với số đã đoán, bạn sẽ húp.

TIỀN THẮNG = TIỀN CƯỢC x 5

KIỂM TRA MÃ GIAO DỊCH
Nếu quá 10 phút chưa nhận được tiền vui lòng dán mã vào đây để kiểm tra.
Nhập mã giao dịch của bạn để kiểm tra.
Nếu có lỗi, hãy liên hệ các kênh CSKH bên dưới hoặc nhấn vào nút liên hệ góc phải màn hình để báo lỗi ADMIN
TRẠNG THÁI ZALOPAY
Lưu ý: Khi đạt 40.0M sẽ tự đổi số.
Số điện thoại Trạng thái Giao dịch Hạn mức
0565680691 Hoạt động Không giới hạn 11.6M / 40.0M
0564997477 Hoạt động Không giới hạn 14.7M / 40.0M
0564310473 Hoạt động Không giới hạn 11.8M / 40.0M
0562654032 Hoạt động Không giới hạn 11.3M / 40.0M
0562394911 Hoạt động Không giới hạn 28.4M / 40.0M
LỊCH SỬ THẮNG
Làm mới sau 0 s
Số người chơi Tiền đặt Tiền thắng Nội dung Trạng thái